+420 723 355 000 sikovnazizalka@seznam.cz

Úterý

Úterý

1. BLOK
Hodina: 09:00 – 09:45
Název bloku: Relaxace – osobnostní a sociální hry. Protažení s overballem
Náplň bloku: Děti se učí pracovat sami se sebou, se svými emocemi. Protahovací a posilovací cvičení s overballem
Poznámka:

2. BLOK
Hodina: 10:00 – 10:45
Název bloku: Svět čísel
Náplň bloku: Procvičíme sčítání, odčítání, řazení číslic, rozklady, porovnávání čísel do tolika, do kolika se počítá v ročníku, který dítě absolvovalo nebo bude absolvovat.
Poznámka:

3. BLOK
Hodina: 10:45 – 11:15
Název bloku: Svačina
Náplň bloku: Děti si odpočinou u svačiny, ve zbytku pauzy si mohou číst, prohlížet knihy nebo si hrát s hračkami, které jsou ve třídě.
Poznámka:

4. BLOK
Hodina: 11:15 – 12:00
Název bloku: Procvičování jemné motoriky
Náplň bloku: Různá cvičení s pastelkou a jinými předměty, které procvičí jemnou motoriku a připraví ruku na psaní.
Poznámka:

5. BLOK
Hodina: 12:00 – 12:45
Název bloku: Svět písmen
Náplň bloku: V tomto bloku se začneme během prázdnin připravovat na čtení a psaní. Budeme si hrát s písmenky a po krátkých úsecích zopakujeme písmena z abecedy a jejich tvary, psaní a čtení.
Poznámka:

Ukončení
Hodina: 12:50 – 13:15 Ukončení programu a možnost vyzvednou si potomka